ธรรมะสอนใจ

posted on 16 Aug 2011 11:31 by za-bata
ธรรมะสอนใจ
 
ไม่ว่าจะมีวิกฤษหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่สำคัญในชีวิตคือ รักษาใจของเราให้ดี ให้มีเมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา เป็นคุณธรรมประจำใจของเรา
 

 
 
สิ่งที่ทนที่สุดคือ  หน้า
สิ่งที่กล้าที่สุดคือ  ใจ
สิ่งที่ไวที่สุดคือ  ปาก
สิ่งที่มากที่สุดคือ  อารมณ์
สิ่งที่คมที่สุดคือ  คำพูด
 

ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ 
ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ 
ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ 
ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะสอนใจ