ดูสีรถประจําวันเกิด

posted on 06 Aug 2011 23:24 by za-bata
ดูสีรถประจําวันเกิด
ดูสีรถประจําวันเกิด อาจจะเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกสีรถของท่านก็ได้ครับ เพราะในการเลือกสีรถ
นั้น มันทำให้เราสบายใจ ก่อนที่จะซื้อรถ  แต่ถ้าท่านใดที่ซื้อรถไปแล้ว เกิดดูว่าสีรถของท่าน
ไม่ดีนัก แนะนำให้ติดสติ๊กเกอร์ ว่า "รถคันนี้สี ...(สีที่ท่านคิดว่าใช่)"

วันอาทิตย์
 
บริวาร จะทำให้คุณดูเด่น เสริมราศี มีเพื่อนฝูงมากมาย 
ควรเลือก สีแดง
อายุ จะทำให้คุณปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ และเหมาะแก่การเดินทางไกล หรือผู้ที่เดินทางบ่อย 
ควรเลือก สีขาว / สีเหลือง
เดช จะทำให้คุณรู้สึกเป็นที่เกรงใจ และยำเกรงของผู้อื่น 
ควรเลือก สีชมพู
ศรี จะทำให้คุณมีโชคลาภ และเกิดสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิต 
ควรเลือก สีเขียว
มูฬะ จะทำให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ 
ควรเลือก  สีดำ / สีม่วง
อุตสาหะ จะทำให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัย 
ควรเลือก  สีส้ม / สีแสด
มนตรี จะทำให้เป็นที่พอใจ เมตตา ของผู้บังคับบัญชา เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานราชการต่างๆ 
ควรเลือก  สีเทา / สีบรอนซ์
กาลกิณี จะทำให้เกิดการสูญเสีย มีปัญหาต่างๆมากมาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่างได้
ควรเลือก  สีฟ้า / สีน้ำเงิน
 
วันจันทร์

บริวาร จะทำให้คุณดูเด่น เสริมราศี มีเพื่อนฝูงมากมาย 
ควรเลือก สีขาว / สีเหลือง
อายุ จะทำให้คุณปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ และเหมาะแก่การเดินทางไกล หรือผู้ที่เดินทางบ่อย 
ควรเลือก สีชมพู
เดช จะทำให้คุณรู้สึกเป็นที่เกรงใจ และยำเกรงของผู้อื่น 
ควรเลือก สีเขียว
ศรี จะทำให้คุณมีโชคลาภ และเกิดสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิต 
ควรเลือก สีดำสีม่วง
มูฬะ จะทำให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ 
ควรเลือก  สีส้ม / สีแสด
อุตสาหะ จะทำให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัย 
ควรเลือก  สีเทา / สีบรอนซ์
มนตรี จะทำให้เป็นที่พอใจ เมตตา ของผู้บังคับบัญชา เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานราชการต่างๆ 
ควรเลือก  สีฟ้า / สีน้ำเงิน
กาลกิณี จะทำให้เกิดการสูญเสีย มีปัญหาต่างๆมากมาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่างได้
ควรเลือก  สีแดง
 
วันอังคาร
 
บริวาร จะทำให้คุณดูเด่น เสริมราศี มีเพื่อนฝูงมากมาย 
ควรเลือก สีชมพู
อายุ จะทำให้คุณปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ และเหมาะแก่การเดินทางไกล หรือผู้ที่เดินทางบ่อย 
ควรเลือก สีเขียว
เดช จะทำให้คุณรู้สึกเป็นที่เกรงใจ และยำเกรงของผู้อื่น 
ควรเลือก สีดำสีม่วง
ศรี จะทำให้คุณมีโชคลาภ และเกิดสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิต 
ควรเลือก สีส้ม / สีแสด
มูฬะ จะทำให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ 
ควรเลือก  สีเทา / สีบรอนซ์
อุตสาหะ จะทำให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัย 
ควรเลือก  สีฟ้า / สีน้ำเงิน
มนตรี จะทำให้เป็นที่พอใจ เมตตา ของผู้บังคับบัญชา เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานราชการต่างๆ 
ควรเลือก  สีแดง
กาลกิณี จะทำให้เกิดการสูญเสีย มีปัญหาต่างๆมากมาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่างได้
ควรเลือก  สีขาว / สีเหลือง
 
 
วันพุธ(กลางวัน)
 
 
 
บริวาร จะทำให้คุณดูเด่น เสริมราศี มีเพื่อนฝูงมากมาย 
ควรเลือก สีเขียว
อายุ จะทำให้คุณปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ และเหมาะแก่การเดินทางไกล หรือผู้ที่เดินทางบ่อย 
ควรเลือก สีดำสีม่วง
เดช จะทำให้คุณรู้สึกเป็นที่เกรงใจ และยำเกรงของผู้อื่น 
ควรเลือก สีส้ม / สีแสด
ศรี จะทำให้คุณมีโชคลาภ และเกิดสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิต 
ควรเลือก สีเทา / สีบรอนซ์
มูฬะ จะทำให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ 
ควรเลือก  สีฟ้า / สีน้ำเงิน
อุตสาหะ จะทำให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัย 
ควรเลือก  สีแดง
มนตรี จะทำให้เป็นที่พอใจ เมตตา ของผู้บังคับบัญชา เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานราชการต่างๆ 
ควรเลือก  สีขาว / สีเหลือง
กาลกิณี จะทำให้เกิดการสูญเสีย มีปัญหาต่างๆมากมาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่างได้
ควรเลือก  สีชมพู
 
วันพุธ(กลางคืน)
 
 
 
บริวาร จะทำให้คุณดูเด่น เสริมราศี มีเพื่อนฝูงมากมาย 
ควรเลือก สีดำสีม่วง
อายุ จะทำให้คุณปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ และเหมาะแก่การเดินทางไกล หรือผู้ที่เดินทางบ่อย 
ควรเลือก สีส้ม / สีแสด
เดช จะทำให้คุณรู้สึกเป็นที่เกรงใจ และยำเกรงของผู้อื่น 
ควรเลือก สีเทา / สีบรอนซ์
ศรี จะทำให้คุณมีโชคลาภ และเกิดสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิต 
ควรเลือก สีฟ้า / สีน้ำเงิน
มูฬะ จะทำให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ 
ควรเลือก  สีแดง
อุตสาหะ จะทำให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัย 
ควรเลือก  สีขาว / สีเหลือง
มนตรี จะทำให้เป็นที่พอใจ เมตตา ของผู้บังคับบัญชา เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานราชการต่างๆ 
ควรเลือก  สีชมพู
กาลกิณี จะทำให้เกิดการสูญเสีย มีปัญหาต่างๆมากมาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่างได้
ควรเลือก  สีเขียว
 
 
วันพฤษหัสบดี
 
บริวาร จะทำให้คุณดูเด่น เสริมราศี มีเพื่อนฝูงมากมาย 
ควรเลือก สีส้ม / สีแสด
อายุ จะทำให้คุณปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ และเหมาะแก่การเดินทางไกล หรือผู้ที่เดินทางบ่อย 
ควรเลือก สีเทา / สีบรอนซ์
เดช จะทำให้คุณรู้สึกเป็นที่เกรงใจ และยำเกรงของผู้อื่น 
ควรเลือก สีฟ้า / สีน้ำเงิน
ศรี จะทำให้คุณมีโชคลาภ และเกิดสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิต 
ควรเลือก สีแดง
มูฬะ จะทำให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ 
ควรเลือก  สีขาว / สีเหลือง
อุตสาหะ จะทำให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัย 
ควรเลือก  สีชมพู
มนตรี จะทำให้เป็นที่พอใจ เมตตา ของผู้บังคับบัญชา เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานราชการต่างๆ 
ควรเลือก  สีเขียว
กาลกิณี จะทำให้เกิดการสูญเสีย มีปัญหาต่างๆมากมาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่างได้
ควรเลือก  สีดำ สีม่วง
 
 
วันพฤษหัสบดี
 
บริวาร จะทำให้คุณดูเด่น เสริมราศี มีเพื่อนฝูงมากมาย 
ควรเลือก สีส้ม สีแสด
อายุ จะทำให้คุณปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ และเหมาะแก่การเดินทางไกล หรือผู้ที่เดินทางบ่อย 
ควรเลือก สีเทา สีบรอนซ์
เดช จะทำให้คุณรู้สึกเป็นที่เกรงใจ และยำเกรงของผู้อื่น 
ควรเลือก สีฟ้า / สีน้ำเงิน
ศรี จะทำให้คุณมีโชคลาภ และเกิดสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิต 
ควรเลือก สีแดง
มูฬะ จะทำให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ 
ควรเลือก  สีขาว / สีเหลือง
อุตสาหะ จะทำให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัย 
ควรเลือก  สีชมพู
มนตรี จะทำให้เป็นที่พอใจ เมตตา ของผู้บังคับบัญชา เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานราชการต่างๆ 
ควรเลือก  สีเขียว
กาลกิณี จะทำให้เกิดการสูญเสีย มีปัญหาต่างๆมากมาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่างได้
ควรเลือก  สีดำ สีม่วง
 
วันเสาร์
 
บริวาร จะทำให้คุณดูเด่น เสริมราศี มีเพื่อนฝูงมากมาย 
ควรเลือก สีฟ้า / สีน้ำเงิน
อายุ จะทำให้คุณปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ และเหมาะแก่การเดินทางไกล หรือผู้ที่เดินทางบ่อย 
ควรเลือก สีแดง
เดช จะทำให้คุณรู้สึกเป็นที่เกรงใจ และยำเกรงของผู้อื่น 
ควรเลือก สีขาว / สีเหลือง
ศรี จะทำให้คุณมีโชคลาภ และเกิดสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิต 
ควรเลือก สีชมพู
มูฬะ จะทำให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ 
ควรเลือก  สีเขียว
อุตสาหะ จะทำให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัย 
ควรเลือก  สีดำสีม่วง
มนตรี จะทำให้เป็นที่พอใจ เมตตา ของผู้บังคับบัญชา เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานราชการต่างๆ 
ควรเลือก  สีส้ม / สีแสด
กาลกิณี จะทำให้เกิดการสูญเสีย มีปัญหาต่างๆมากมาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่างได้
ควรเลือก  สีเทา / สีบรอนซ์