ตัวอย่างคํานํารายงาน

posted on 20 Jul 2011 18:58 by za-bata
ตัวอย่างคํานํารายงาน
 
 

สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงในการเขียนคำนำได้แก่

1.อย่าเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
2.อย่าอธิบายฟุ้งซ่านจนไม่มีจุดหมายของเรื่อง 
3.อย่าขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร 


คำนำที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1.เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 
2.เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง 
3.เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ 
4.เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง 
5.เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ 
6.เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง 
7.เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน 
8.เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน 
ดังนั้นคำนำที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่านเรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด

ที่มา ราชบัณฑิตยสถาน

 
Link รวมตัวอย่างคํานํารายงาน >>>